Fikambanana skotisma zazavavy katolika


16 juillet 2020 14:15 | par PERLIN

Ry havana,

 Tontosa soa aman-tsara ny Zaikabe faha-VIII sy ny Fivoriambe 2013 nokarakarain’ny Fikambanana FANILON’I MADAGASIKARA , izay natao tao amin’ny Centre FTMTK Ambohipo ANTANANARIVO ny 02 hatramin’ny 07 Septambra 2013

 Amin’ny anaran’ny Fanilon’i Madagasikara rehetra manerana ny Nosy no anoloranay ny fisaorana eram-po eran-tsaina sy fankatelemana feno anareo, tamin’ny fanotronanareo sy ny fanampianareo na mivantana na an-kolaka. Andriamanitra anie hamaly arivo heny ny soa vitanareo. Tsy miasa irery izahay, eo amin’ny fanabeazana ny zazavavy malagasy, fa tena manana mpanampy sy mpanohana tokoa. Hery lehibe ho anay ireny ary mahazo matoky ianareo fa hanohy mandrakariva ny fiaraha-miasa  ny Fanilon’I Madagasikara

 Eto am-pamaranana dia tianay ny mampahafantatra anareo fa araka ny fenitra mifehy ny Fikambanana sy noho ny fifandimbiasan-toerana dia Ramatoakely RAHARIMANANA Falinirina indray no Filoha Iombonana hitantana ny Fanilon’i Madagasikara handimby an-dRamatoa RAVELONIRINA LEBIRIA Marthe mandritra ny dimy taona manaraka

 Samia ho tahian’Andriamanitra.

Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :